2005/04/09

Beatrix niet naar Rome.De paus heeft de eeuwige jachtvelden opgezocht en is inmiddels gezegend en begraven. Tijdens de plechtigheden die deze gebeurtenis omringde waren bijna alle wereldleiders en staatshoofden aanwezig. Er was echter een koningshuis wat uitblonk door afwezigheid, en dat was inderdaad onze eigen oranje hofhouding. Waarom was er niemand? Zelfs de katholieke Maxima was afwezig. Als de paus de kerkvorst der Hervormden was geweest, was Beatrix dan ook thuis gebleven? Toen een aantal jaren geleden de demente Prinses Juliana tijdens het huwelijk van haar kleinzoon Maurits met Marilene een hostie accepteerde was de schok groot bij de Oranjes. Sindsdien hebben we haar dan ook niet meer in de openbaarheid gezien. Zijn deze gedragingen niet een minachting van het grotendeels katholieke Brabant en Limburg. Is Beatrix niet de vorstin van ons gehele land............Gelukkig wonen we niet in noord Ierland want dan waren de rapen goed gaar geweest.